Papier met structuur

“We zien vaak alleen de letters, maar niet het papier waarop ze geschreven zijn.

Het papier is er, of het nu beschreven is of niet.

Tegen hen die de letters voor echt houden, kan worden opgemerkt dat dit niet waar is.

Ze zijn een illusie, ze staan immers op papier.

Een wijze beschouwt zowel het papier als het geschrevene als één.”

Ramana Maharishi

~~~~~

titel blogtekst
deel blog
deel blog
deel blog
deel blog
deel blog